Кафедрада Микробиология, Тиббий биология, Тиббий генетика ва гистология фанлари буйича ў?итилади. Кафедранинг иш олиб бориш даврида ю?ори даражали мутахасислар жамияти шаклланди, ў?иш ва методик ишлар бўйича улкан тажриба орттирилди. Кафедра ў?итувчилари тарафидан талабалар учун 40 дан очи? методик ?ўлланмалар таёрланди, 120 га я?ин илмий ме?натлар, жа?ын, шундан 10 монография чоп этилди, 9 илмий-методик ишлар ишлаб чи?аришга тадби? этилди, янги микробиологик препаратлар учун 3 патент олинди.
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Qarisi bor uyning parisi bor Qarisi bor uyning parisi bor
Iqtidorli talabalar Iqtidorli talabalar
Dars jarayonidan Dars jarayonidan
Kafedra Kafedra

  Кафедра жамоаси

  • 6-04-2016, 09:03
  • |
  • Ko'rildi:459



   

Ибрагимов  Махсут  Юлдашевич: лавозими: кафедра мудири, тиббий биология фанидан дарс утади.
илмий юналиши: Тиббиёт  паразитологиясини урганиш.
"Ёш биолог" иқтидорли  талабалар тугарагининг бошлиғи.  


 

 

Ажимуратов Х.А. илмий даражаси:   биология фанлар номзоди; лавозими: кафедра доценти, гистология фанидан лекция дарсларини ўқитади. 

 

 

 

  

Каражанова Турсын Джумахановна: илмий даражаси: биология фанлар номзоди: кафедранинг катта ўқитувчиси; микробиология фанидан лекция ва амалий дарсларни утади;
Илмий юналиши: Сут кислотали махсулотлар  микробиологияси.
"Ёш микробиолог"  иқтидорли  талабалар тугарагининг бошлиғи. 

   


 

Абзатдинова Рано Камалатдиновна: лавозими: кафедра  ассистенти,  тиббий биология фани ўқитувчиси; илмий юналиши: экологиягик омилларнинг одам организмига таъсири.  Кафедрада илмий ишлар бўйича жавобгар ассистент.
E.mail: rano_8749@mail.ru

 

  

 

 

Отекеева Санаубар Сатуллаевна: лавозими: кафедра ассистенти, гистология фанидан дарс беради.

 

 

 

 

Есенбаева Дильноза Гайбидуллаевна: лавозими: кафедра ассистенти, гистология ва микробиология фанидан дарс беради