Кафедрада Микробиология, Тиббий биология, Тиббий генетика ва гистология фанлари буйича ў?итилади. Кафедранинг иш олиб бориш даврида ю?ори даражали мутахасислар жамияти шаклланди, ў?иш ва методик ишлар бўйича улкан тажриба орттирилди. Кафедра ў?итувчилари тарафидан талабалар учун 40 дан очи? методик ?ўлланмалар таёрланди, 120 га я?ин илмий ме?натлар, жа?ын, шундан 10 монография чоп этилди, 9 илмий-методик ишлар ишлаб чи?аришга тадби? этилди, янги микробиологик препаратлар учун 3 патент олинди.
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Iqtidorli talabalarimizdan Iqtidorli talabalarimizdan
Qarisi bor uyning parisi bor Qarisi bor uyning parisi bor
Iqtidorli talabalar Iqtidorli talabalar
Dars jarayonidan Dars jarayonidan
Kafedra Kafedra

  Методик ишлар

  • 6-04-2016, 12:34
  • |
  • Ko'rildi:380

Кафедранинг таълим бериш, ўқитиш ва илимий салоҳияти:

 

Кафедрамизда 3 та факултет буйича "Даволаш иши, педиатрия иши ва тиббиёт-профилактика иши" буйича 1 курсдан 3 курсга ча талабалар тиббиёт биологияси, микробиология ва гистология дарсларидан таълим олади. Шундан катта курс талабалари тиббий генетика фанидан ўқитилмоқда.

Кафедрамизда талабаларимизнинг илм билан шуғулланишига ва уларнинг билимини янада ошириш учун бактериологик лаборатория ишлаб турибди.

Кафедрамизнинг илмий юналиши: экологик жиқатдан паст регионларда болалардаги нормал микрофлорани урганиш, маҳаллий сут кислотали штаммлар асосида парҳезли сутли маҳсулотларни олиш. Шуниндек паразитар касалликларнинг олдини олиш ва улар билан курашиш бўлиб ҳисобланади.

Кафедрамизда илмий кадрларни таёрлашга катта итибар қаратилган. Оқирги йилларда 4 кандидатлик диссертация ҳимоя қилинди. Кафедрамизнинг илмий юналиши экологик жиҳатдан паст регионлардаги болаларнинг нормал микрофлорасини ва паразитар касалликларни урганиш бўлиб ҳисобланади. Илмий ишлар натийжасида 100 та илмий ишлар нашр этилди ва патентга эга бўлди. Илмий-текширишлар натийжасида BifidobacteriumbifidumKKномидаги янги фаол бактерия штамми ажратиб олинди ва шу штамм асосида болаларда ичак микрофлорасининг бузилишини коррекция қилиш учун «Бифиллин КК» препарати таёрланди. Бу препарат бир неча тиббиёт макамаларида синовдан утказилди.

 

Кафедрада утказиладиган йиғилишлар

 

1. Ҳар йили кафедрада ўқитиладиган фанлар буйича талабалар олимпиадаси бўлади;

2. Ҳар ойда кафедрамизнинг микробиология, тиббий биология буйича семинар утказилади. Талабалар узлари қизиқтирган мавзулар буйича доклад ва рефератлар таёрлайди;

3. Кафедрамизда «Микробиологлар» ва «Зийрак биологлар», тугараги мавжуд, микробиология ва тиббий биология фанига қизиқадиган 1-3 курс талабалари қатнашади. Тугаракни кафедрамиз катта ўқитувчиси Қаражанова Т.Дж., ва тиббий биология ўқитувчис Ибрагимов М.Ю. бошқаради